& ansökan reseanslag

{ reseanslag -

vad innebär reseanslag...

Det finns tre typer av stipendier du kan söka. Reseanslag, dokumentation eller Forskningsprojekt . Nu är du på sidan där du söker för reseanslag. Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Stipendierna gäller normalt hela månader men deltidsforskning är möjlig. De är personliga och skattefria, men ger ej socialskydd.

Ansökan skall innehålla kortfattad projektplan med följande rubriker.

 • Titel
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Frågeställningar
 • Material/undersökningsgrupp
 • Metod
 • Forskningsgrupp/handledare (i tillämpliga fall)
 • Etiskt tillstånd (beroende på verksamhetens karaktär)
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl (inkl. uppgifter om bidrag har sökts/kommer att sökas (kr), har erhållits (kr) för samma ändamål hos andra bidragsgivare)
 • CV

För icke disputerade skall forskarregistrering och handledare anges.

Ansökan med bilagor ska ifyllas, undertecknas och insändas i 6 exemplar (original samt fyra kopior). BlankettenBlanketten fylles med fördel i på skärmen, skrivs sedan ut på skrivare och förses med underskrift innan den insändes till stiftelsen. Ansökan om anslag för forskningsprojekt och konferenser/studieresor behandlas av stiftelsens styrelse under april månad. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars under nedanstående adress.

Folke Bernadotte Stiftelsen
för barn och ungdom med rörelsehinder
c/o Britta Wallgren
Baggensgatan 18, 4 tr.
111 31 Stockholm 

Bidrag till studieresor och konferenser
Bidrag ges till studieresor och konferenser både inom Sverige och i övriga världen. Vid deltagande i konferenser är personer med egen presentation prioriterade.

Hjälp till att bidra till stiftelsen utveckling. Sätt in in pengar på bankgiro 470-4524. Vill du veta mera?