6 ge en gåva

{ ge en gåva-

hur kan du hjälpa till...

Folke Bernadotte Stiftelsen stöder forskning och kunskapsspridning, som kan öka möjligheterna för barn och ungdom med rörelsehinder att utvecklas och leva med sina jämnåriga på så lika villkor som möjligt. Stödet ges framför allt i form av forskarstipendier och bidrag till medverkan vid internationella konferenser inom dessa kunskapsområden framför allt inom vård, skola och omsorg. Stiftelsen utser också Folke Bernadotte-stipendiater och arrangerar temakonferenser inom särskilt aktuella kunskapsområden.

Stiftelsen tillkom genom en insamlingsaktion 1958 i anslutning till 10-årsminnet av Folke Bernadottes död. Initiativtagare var Scoutförbundet, Röda korset och Bräcke Diakoni. Från början var fokus på stöd till barn med cerebral pares, men har sedan vidgats. Stiftelsens styrelse består enligt stadgarna av företrädare för de tre stiftarorganisationerna och sakkunniga inom berörda kunskapsområden. Folke Bernadotte Stiftelsens webbplats innehåller information om stiftelsen, fakta om stipendierna samt ansökningshandlingar. Bidrag till stiftelsens verksamhet kan göras genom en insättning på bankgiro 470-4524.

Stiftelsens kapital var från början ca 1 miljon kr. Genom varsam förvaltning och en del tillkommande gåvor har stiftelsen under årens lopp kunnat ge ett betydande stöd till många betydelsefulla forskningsprojekt och till ett omfattande internationellt kunskapsutbyte. Stiftelsens kapital är idag ca 8 miljoner kr, men med nu rådande internationell ekonomisk kris är kapitalavkastningen låg och stiftelsens möjlighet att ge stöd åt pågående och nya angelägna utvecklingsprojekt är de närmaste åren beroende av gåvor och andra externa bidrag.