& styrelsen

{ styrelsen-

vilka är vi...

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av nio ledamöter; en representant för varje stiftarorganisation, en sekreterare, fyra sakkunniga inom vård och utbildning av barn och ungdomar med rörelsehinder samt en representant för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Ordförande
Eva Nordmark, Barsebäckshamn, Docent

Vice ordförande
Mårten Kyllerman, Göteborg, Barnneurolog

Sekreterare
Britta Wallgren, StockholmUlla Gadler, Växjö, Lektor

Wern Palmius, Bro, Specialpedagog

Rolf Schnackenburg för Svenska Scoutförbundet, Lidingö, Ekonomichef

Gisela Alftrén för Bräcke Diakoni, Mölndal, Enhetschef

Christian Toumie för Röda Korset, Järfälla, Statsvetare

Eva-Lena Söderlund, Uppsala, Chef för Infoteket om funktionshinder